Image

Organy fundacji

Fundatorki oraz wszystkie osoby zarządzające i współpracujące z Fundacją starają się realizować jej misję polegającą na wspomaganiu dzieci, młodzieży i dorosłych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do osiągania porozumienia, budowania zdrowych relacji w środowisku, rozwiązywania problemów życiowych, świadomego przeciwdziałania dysfunkcjom społecznym.

 

Fundatorki:

Adrianna Surmiak

Adrianna Surmiak – doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, współzałożycielka Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych „Konsensus”. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator”. Wykładowca akademicki i badaczka, autorka artykułów naukowych dotyczących między innymi problematyki kłamstwa, prostytucji, etyki badań terenowych oraz kapitału społecznego. Prowadzi warsztaty i szkolenia z profilaktyki zagrożeń w obszarze seksualności, rozwoju umiejętności społecznych, przeciwdziałania kłamstwu i manipulacjom, rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz streetworkingu. W wolnym czasie podróżniczka.

 

Malgorzata KramarzMalgorzata Kramarz– pedagog, doradca psychologiczno-pedagogiczny, terapeuta, wykładowca akademicki, współzałożycielka Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych „Konsensus”. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie rozwoju umiejętności interpersonalnych, podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz osobistego rozwoju. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat wychowania, autorytetu, relacji w rodzinie. Prywatnie – żona i matka trójki dzieci.

 

 

Zarząd Fundacji:

Małgorzata Kramarz – prezes Zarządu
Marek Kramarz – członek Zarządu

Rada Fundacji:

Wanda Szpondrowska-Korte – przewodnicząca Rady
Maciej Korte – członek Rady

Współpraca:

Amelia Golema

Amelia Golema – adiunkt w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, absolwentka Wydziału Instrumentalnego oraz Podyplomowego Studium Muzykoterapii AM we Wrocławiu, jak również Podyplomowego Studium Logorytmiki AM w Gdańsku oraz Podyplomowego Studium Logopedii w Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyte staże i wygłoszone wykłady m.in. w Uniwersytecie Bolońskim, Uniwersytecie Jyväskylä (Finlandia), Leiden (Holandia) oraz wielu ośrodkach w Polsce (m.in. w ramach szkoleń CEA oraz CENSA).

Zainteresowania naukowe oraz badawcze: przestrzeń dźwiękowa w obszarze ucho – mózg oraz edukacja muzyczna w kształtowaniu osobowości twórczej.