Image

Oferta dla osób fizycznych i prawnych

Kiedy ćwiczenie zaczyna się kończyć … emocje w graniu – granie w emocjach

Jak mądrze wspierać dziecko w trudnych okresach edukacji muzycznej?

Propozycja warsztatów dla rodziców szkół muzycznych I i II st.

 1. „Kiedy nie chce się ćwiczyć” – warsztat kierowany do rodziców dzieci szkoły podstawowej; analiza i propozycje rozwiązywania problemów związanych z kryzysem ćwiczenia, estradowej tremy, porażki konkursowej.
 1. „Kiedy ćwiczenie nie ma sensu” – warsztat kierowany do rodziców młodzieży gimnazjalnej; analiza i propozycje podejmowania dialogu z dzieckiem w okresie dojrzewania, poszukiwania tożsamości i miejsca edukacji muzycznej w tym procesie.
 1. „Jeśli nie akademia, to co dalej?” – warsztat kierowany do rodziców młodzieży licealnej; analiza i propozycje towarzyszenia młodemu człowiekowi w procesie dokonywania wyborów na kolejne lata życia.

Proponowane terminy i wymiar godzin:

3 spotkania w miesięcznym odstępie, każde ze spotkań w następującym wymiarze:

2 godz. dydaktyczne (2x45min.)  na każdy z tematów – w sumie 6 x 45min.

Prowadzący: dr Amelia Golema i mgr Małgorzata Kramarz

Wojny, bitwy i potyczki – jak je rozgrywać, by nie przegrywać relacji

Konflikty są naturalną częścią ludzkich relacji. Ich powstawanie, przebieg i rezultaty nie zawsze jednak korzystnie oddziałują na społeczne, rodzinne, czy zawodowe życie ludzi. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest brak umiejętności rozgrywania sporów w sposób umożliwiający osiągnięcie konsensusu.

Proponujemy warsztaty dla:

 • rodziców (zwłaszcza tych, którzy wychowują nastoletnie dzieci),
 • teściów (szczególnie, gdy mieszkają wspólnie z rodziną dorosłego dziecka),
 • synowych i zięciów (gdy dialog z rodzicami małżonka wydaje się niemożliwy)
 • wszystkich osób zainteresowanych budowaniem zdrowych relacji w środowisku ich życia.

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady zdrowej kłótni, odkryją osobisty styl rozwiązywania konfliktów oraz zostaną zaproszeni do treningu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Czas trwania:

4 x 45 minut

lub

6 x 45 minut

Prowadzący:

Małgorzata i Marek Kramarzowie

Uporządkuj swoją osobistą historię, aby zrozumieć siebie i dobrze żyć

Autobiografia człowieka jest kopalnią wiedzy o jej autorze. Analizując kolejne etapy przebiegu jego życia, odsłaniamy ówczesną sytuację dziecka, potem nastolatka, wreszcie osoby dorosłej, która wniosła do samodzielnego życia posag złożony z dobrych i złych rzeczy. Zawartość tego „bagażu” pomaga w zmaganiu się z wyzwaniami codzienności lub obciąża, a – niejednokrotnie – uniemożliwia dojrzałą, satysfakcjonującą egzystencję.

Porządkowanie własnej historii przypomina sprzątanie piwnicy – konieczne jest odsłonięcie najciemniejszych zakamarków, aby gruntownie oczyścić i przewietrzyć zatęchłe pomieszczenia. Wówczas można swobodnie odetchnąć, ustąpią lęki, a mroczne kąty okażą się całkiem bezpieczne.

Program pracy nad sobą dotyka istotnych obszarów funkcjonowania człowieka. Wśród nich::

 • znaczących relacji, warunków ich powstawania i wpływu na aktualne życie,
 • doświadczania i przeżywania codziennych wydarzeń – co mnie irytuje, dlaczego się boję, co zabiera mi radość, jakie uczucia towarzyszyły mi najczęściej w przeszłości, które z nich pojawiają się obecnie i jak sobie z nimi radzę,
 • strat rzutujących na aktualne życie, takich jak brak dobrego dzieciństwa, zdrowych wzorów postępowania, ciepłej i silnej więzi z rodzicami, poczucia bezpieczeństwa, śmierć bliskich osób, niezrealizowane plany i pragnienia,
 • obrazu samego siebie, tożsamości, kreowania drogi życia,
 • wybaczenia i pojednania

Do kogo skierowana jest propozycja pracy nad historią własnego życia?

Do osób pełnoletnich, które zmagają się z lękami, tworzą kolejne nieudane związki, padają ofiarą manipulacji, mają trudności z wyrażaniem protestu, odnoszą wrażenie że nic dobrego ich nie spotka, nie mogą znaleźć swojego miejsca wśród innych, postrzegają siebie jako osoby małowartościowe i nieatrakcyjne.

Prowadząca: Małgorzata Kramarz

 

Przemoc w koronkowych rękawiczkach! – jak radzić sobie z manipulacją emocjonalną w bliskich relacjach.

Przemoc emocjonalna wydaje się najmniej spektakularną formą krzywdzenia. Niejednokrotnie przybiera zagmatwane, pozornie szlachetne oblicze. Jednak jej ofiary czują się udręczone, zagubione, wykorzystane. Bywa szczególnie bolesna, gdy stosują ją osoby pozostające w bliskich relacjach. Dlatego cenne wydaje się poznanie mechanizmów działania tego rodzaju przemocy, jak również strategii manipulatorów i sposobów radzenia sobie z nimi. Trening umiejętności w tym zakresie pozwoli skutecznie bronić się przed podstępnymi atakami szantażystów emocjonalnych, a także rozpoznać model osobistej podatności na manipulację.

Beneficjenci: osoby zainteresowane tematem przemocy emocjonalnej lub doświadczające jej.

W trakcie szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się, jak działa mechanizm manipulacji emocjami oraz dlaczego bywa skuteczny,
 • będą mogli sprawdzić, jakie są ich „dźwignie manipulacji”, a więc obszary podatności na manipulację określonego rodzaju,
 • poznają typy szantażystów emocjonalnych oraz strategie ich działania
 • nauczą się rozpoznawać wykorzystywane przez manipulatorów techniki zachowania,
 • będą potrafili ćwiczyć umiejętność opierania się manipulacjom emocjonalnym.

Czas trwania: 2×4 godziny
Osoby prowadzące: Adrianna Surmiak, Małgorzata Kramarz
Liczba uczestników: 15 – 20 osób
Miejsce: Wrocław lub miejsce wskazane przez zamawiającego
Koszt: do uzgodnienia