Image

Oferta dla nauczycieli

Nauczyciel w „trójkącie bermudzkim”.

Kształtowanie kompetencji społecznych nauczyciela w zakresie budowania dialogu z rodzicem i uczniem

Dialog pomiędzy ludźmi pozwala budować zdrowe relacje,  wyjaśniać nieporozumienia, konstruktywnie rozwiązywać konflikty. Sztuka dialogowania wydaje się szczególnie istotna w edukacji muzycznej dzieci, gdzie triada: „rodzic – nauczyciel – uczeń” przybiera postać dynamicznego układu społecznego i od jej harmonijnego funkcjonowania w dużej mierze uzależniony jest przebieg procesu rozwoju muzycznego dziecka.

Proponujemy spotkanie o charakterze wykładowo – warsztatowym w ramach Szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli szkół muzycznych.

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • sztuka budowania dialogu pomiędzy nauczycielem i wymagającym rodzicem,
  • rola samooceny w kształtowaniu kompetencji społecznych
  • tajniki stanowczej i łagodnej dyplomacji edukacyjnej
  • sytuacja ucznia pomiędzy: „chcę – muszę – powinienem”
  • pokonywanie lęku, trafna ocena ocena sytuacji i adekwatne reakcje.

Czas trwania: 3 x 45 minut

Prowadzący: dr Amelia Golema i mgr Małgorzata Kramarz

Miejsce: szkoły muzyczne I i II stopnia