Image

Fundacja

Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych „Konsensus” prowadzi działalność edukacyjną, badawczą, wydawniczą i szkoleniową w zakresie:

  • profilaktyki zachowań ryzykownych,
  • wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych marginalizowaniem i wykluczeniem społecznym,
  • podnoszenia kwalifikacji społecznych i zawodowych osób, grup w instytucjach, firmach oraz placówkach oświatowych
  • rozwijania umiejętności interpersonalnych niezbędnych do budowania zdrowych relacji między ludźmi.

Oferujemy profesjonalne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne, pomoc w świadomym kreowaniu własnej drogi rozwoju oraz rozwiązywaniu problemów w relacjach międzyludzkich. Przeprowadzamy i wspieramy programy badawcze oraz realizujemy projekty społeczne. Podpowiadamy, jak radzić sobie z kłamstwem i manipulacją w gronie osób bliskich i w miejscu pracy. Proponujemy skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów. Pomagamy budować mosty porozumienia między ludźmi w rodzinie, szkole, środowisku pracy.

Statut Fundacji